Giường y tế nâng đầu

Giá gốc là: 2,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,650,000 ₫.

Toàn bộ bằng inox, chân tĩnh có thể

nâng hạ đầu giường. Vạc inox

10x40x0,6mm, thanh đỡ vạc inox

25x25x 0,8 mm, chân ống inox

Ø32mm dày 1 mm, thành giường inox hộp 30x60x 0,8 mm, song đầu gường inox pi 16mm dày 0,8 mm.

Mã: GYT003 Danh mục: ,