CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
a. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định bao gồm: số chứng minh nhân dân/ Passport, điện thoại, email, họ và tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký thẻ thành viên Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
b. Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các thông tin và dịch vụ đến Khách hàng.
• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định.
• Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định.
d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
• Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.
• Công ty đối tác của Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định.
• Bên thứ ba mà Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong việc thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập.
• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
đ. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Địa chỉ: 345/51/11 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Phone 2: 0907 642 779 (Hằng)
Phone 1: 0901 664 899 (Định)
Email: inoxnoithatgiadinh@gmail.com
e. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền yêu cầu Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định qua hòm thư tiếp nhận thông tin: Email: inoxnoithatgiadinh@gmail.com
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định được Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định cam kết:
• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Công ty TNHH SX TM INOX Nội thất Gia Định sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.