Bếp hầm công nghiệp 1 họng

Giá gốc là: 8,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 4,800,000 ₫.